“Je kunt geen school runnen vanuit je kantoor!”

Klassenbezoeken schieten er nogal eens bij in bij leidinggevenden. U bent schoolleider, teamleider, directeur, of adjunct-directeur en wilt wel alle klassen langs, speciale aandacht besteden aan die nieuwe jonge leerkracht, sfeer proeven in een klas. Maar er is zo weinig tijd.

Klassenbezoeken van 3 minuten 
Met het 3 minuten flitsbezoek kunt u in korte tijd inhoudelijk goed op de hoogte blijven van de kwaliteit van het lesgeven in de school. De aanpak is gebaseerd op het boek The Three-minute Classroom Walk Through van Carolyn Downey, en gaat er vanuit dat je door focus aan te brengen in je manier van observeren in 3 minuten heel veel kunt bereiken (zie Observatiepunten). En niet alleen in één klas. Door maar kort een klas te bezoeken, is het mogelijk om bij alle collega’s regelmatig een flitsbezoek af te leggen. Een klassenbezoek wordt zo een vast onderdeel op school.

Reflectieve vraag en dialoog
Bij het 3 minuten flitsbezoek hoort een terugkoppeling. U doet dit door de leraar na afloop een reflectieve vraag te stellen. Dat kan in een gesprek, maar ook door de vraag mee te geven aan de leraar en hier later op terug te komen. Bij een reflectieve dialoog gaat het er uitdrukkelijk niet om wat de leerkracht niet goed doet of wat beter kan. Het gaat er om dat de leerkracht stilstaat bij wat hij doet, waarom hij dat doet en wat het gevolg is voor het leerproces en de leerlingen. U stelt zich dus positief en gelijkwaardig op en helpt een bewustwordings- en ontwikkelingsproces op gang. Bovendien, als u regelmatig in de klas komt, voelt een leerkracht zich gezien en ondersteund.

Reflectief klimaat in school 
Met de aanpak van het Flitsbezoek en de reflectieve dialoog heeft u een instrument in handen om leiding te geven aan het onderwijsleerproces. U bent zichtbaar in de school en weet wat er gebeurt in de klaslokalen. Door regelmatig flitsbezoeken af te leggen, wordt het een gewoonte om vaker een lokaal binnen te lopen en een reflectieve dialoog aan te gaan met de leraren, voor of na lestijd. Dit heeft ook een effect op de schoolcultuur. U werkt aan een schoolklimaat, waarin reflectie op het eigen handelen vanzelfsprekend wordt.

Observatiepunten van elk flitsbezoek:

  1. Doen de leerlingen wat ze moeten doen? 
  2. Wat is het leerdoel van de les en in hoeverre zijn de lesactiviteiten in lijn met dit doel? 
  3. Welke interventies doet de leerkracht om te zorgen dat alle leerlingen het leerdoel behalen? 
  4. Muren scannen: wat hangt er allemaal in het leslokaal dat bijdraagt (of juist niet) aan de lessen? 
  5. Zijn er bijzonderheden op het gebied van veiligheid en gezondheid?