Voorbeelden

OBS Sandeschool, Kloosterzande

Deze manier van kijken/bezoeken levert je als onderwijskundig leider een schat aan informatie op. Na een paar van deze (zeer) korte bezoekjes creëer je één of meerdere reflectieve vragen en ga je met de collega in gesprek. Mijn ervaring is dat je aan de hand van deze reflectieve vragen gesprekken krijgt die echt over “onderwijs” (!) gaan en denk- en handelingsprocessen op gang brengen. Kortom: het werkt!

 

OBS De Korf en OBS De Driehoek, Rotterdam

Ik ben nu al een tijdje bezig met FLITSBEZOEKEN en REFLECTIE op twee basisscholen in de wijk Delfshaven in Rotterdam. Mijn ervaring is dat het erg leuk en positief is om te doen. Het is zowel voor de leerkrachten als voor mij als internbegeleider een zeer bruikbare werkwijze om samen met de leerkrachten te kijken naar het onderwijsleerproces. Omdat het een flitsbezoek is van een aantal minuten wordt er gericht gekeken, zonder een oordeel. De leerkrachten vragen nu zelf ook al of ik weer eens wil komen flitsen om daarna met elkaar in gesprek te gaan. Het is voor beiden nog wel even oefenen in het stellen van een reflecterende vraag of zoals dat zo mooi heet: in het voeren van reflectieve dialogen: oefening baart kunst. Wat het zo leuk maakt is dat er door de reflectie waardevolle dialogen over het onderwijs plaatsvinden en er dieper, creatiever en kind- gerichter gekeken wordt naar ons werk op school.

PS: Nu gebruiken wij bij het stellen van de reflecterende vragen nog wel een spiekbriefje maar zo leren wij wel van elkaar

 

Het Diamantcollege (VO)

Bij het Diamantcollege in Den Haag hebben alle leidinggevenden deelgenomen aan een pilottraining 3 minuten flitsbezoek. Onderwijsadviseur Loes Dreissen verzorgde de training: ‘In de eerste plaats hebben we aandacht besteed aan wat je als leidinggevende in de school wilt zien. Daarna zijn we uitgebreid ingegaan op de vijf observatiepunten die de kern vormen van elk flitsbezoek. En tenslotte is er veel aandacht geweest voor de mentale houding van de flitsbezoeker. Hoe kijk je? Het gaat erom dat je als leidinggevende vanuit een stimulerende en niet vanuit een beoordelende rol een les bijwoont. Die positieve en gelijkwaardige basishouding is essentieel. Door vervolgens een reflectieve dialoog aan te gaan met de docent kom je tot een gesprek over onderwijsinhoud en vakmanschap. Docenten gaan nadenken waarom ze op een bepaalde manier lesgeven: waarom doe ik dat eigenlijk? Bij het Diamantcollege is al onderwijsverbeteringstraject gaande, dus dat maakte de focus helder. In de school wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de zogenoemde Diamante les, volgens het directe instructiemodel. In het flitsbezoek let je dan bijvoorbeeld extra op het herkennen van leerdoelen.’

Bij het Diamantcollege waren de reacties van de deelnemers enthousiast:’ Een kort, gericht en gefocust instrument’,  ‘Het is leuk om op een informele manier over het flitsbezoek in gesprek te gaan’, ‘Heel waardevol en gericht op de doelen die we als school willen halen’, ‘Het moeilijkst is om neutraal te kijken, echt waar te nemen wat je ziet en een oordelende houding af te leren.’

 

De Haagse Scholen (PO)

Het bestuur van De Haagse Scholen besloot in 2010 alle schooldirecteuren de training Flitsbezoek aan te bieden. In het schooljaar 2010-2011 is de eerste serie trainingen gestart met twintig directeuren. Dit schooljaar zijn zes nieuwe groepen begonnen. In drie bijeenkomsten, die plaatsvinden op een school van een

van de deelnemers, leren de deelnemers te focussen en brengen zij dit meteen in

de praktijk door in groepjes van twee de klassen in te gaan.

Trainer Loes Dreissen, onderwijsadviseur van het HCO, over de training 3 minuten flitsbezoek: ‘In de eerste plaats besteden we in de training aandacht aan wat je als leidinggevende in de school wilt zien. Daarna gaan we uitgebreid in op de vijf observatiepunten die de kern vormen van elk flitsbezoek (zie link naar PDF..].

Ten slotte is er veel aandacht voor de mentale houding van de flitsbezoeker. Hoe kijk je? Het gaat erom dat je als leidinggevende vanuit een stimulerende en niet vanuit een beoordelende rol een flitsbezoek doet.

Deelnemer Margreeth Alta, directeur Het Volle Leven, over de training: ‘Aanvankelijk leek het mij erg lastig om in een korte tijd mijn aandacht op zoveel verschillende zaken te richten. Bij de eerste bezoeken (tijdens de cursus) was mijn observatielijstje dan ook steevast niet af. Door het gewoon te proberen, merk ik dat ik hier vaardiger in ben geworden. Ik heb nu amper vijf minuten nodig om de sfeer en inhoud in een groep te proeven. Ook

hoor ik af en toe ‘ga je nu al?’. Door vaker bij de leerkrachten binnen te lopen, hoop ik patronen te ontdekken. Het boeit me enorm te ontdekken wat mijn collega’s beweegt!’ 

 

Basisschool `t Spectrum, Rotterdam Nesselande

“Door de flitsbezoeken hebben we als directie in korte tijd goed zicht op ontwikkelingen binnen de school, ondanks de grootte van de school. We zijn zo in staat feeling te houden met het dagelijks werk van leerlingen en collega’s. Daarnaast worden de collega’s door de reflectieve vragen zich bewust van hun eigen handelen.

 

Ouders geeft het een prettig gevoel dat de directie op de hoogte is van wat zich afspeelt binnen de school.”