Grip op informatieve teksten


Lezen = Weten is een aanpak om kinderen te helpen bij het lezen van zakelijke teksten. Bij Lezen = Weten leren  kinderen een beperkt aantal effectieve strategieën die ze kunnen gebruiken bij het lezen van een zakelijke tekst. Deze zeven strategieën zijn ook uitstekend toe te passen op informatieve en andere teksten uit bijvoorbeeld de methode voor begrijpend lezen. Lezen = Weten is ontwikkeld voor de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool.


De aanpak heeft twee specifieke doelstellingen:

 1. leerlingen met behulp van leesstrategieën ontwikkelen tot competente lezers die in staat zijn om informatieve teksten te lezen, te begrijpen en er opdrachten bij te maken;
 2. leraren helpen om op een eenvoudige manier binnen de zaakvakken te werken aan lezen met begrip en het toepassen van leesstrategieën.

Lezen = Weten biedt direct te gebruiken activiteiten, geeft suggesties voor het werken met Coöperatieve Leerstrategieën en sluit aan bij de recente kerndoelen Nederlandse taal.

Materiaal
Lezen = Weten bestaat uit:

 • een algemene handleiding met bijlagen per jaargroep;
 • een hulpkaart Coöperatieve Leerstrategieën;
 • per jaargroep een set activiteitenkaarten - per strategie activiteiten om de strategie aan te leren en te oefenen;
 • per jaargroep een set hulpkaarten voor woordenschat;
 • per jaargroep een cd-rom met schema’s en modellen.

Dubbele opbrengst
Door te werken met Lezen = Weten is een dubbele opbrengst het resultaat.

 • Kinderen leren informatieve teksten beter te begrijpen.
 • Kinderen halen hogere resultaten bij wereldoriëntatie.

Kenmerken van Lezen = Weten

 • U voert slechts een beperkt aantal leesstrategieën in
 • Er is transfer naar andere vakken
 • U werkt aan de professionalisering van de leerkracht
 • De leerlingen zijn meer betrokken
 • De inhoud van de tekst staat centraal