Praktische handreiking voor onderwijs aan anderstaligen

Zien is Snappen is een handleiding voor taalonderwijs Nederlands, bedoeld voor leraren in het primair onderwijs met een of meer anderstalige kinderen in de groep. Het boek bevat veel foto’s van lessen in de praktijk en materialen die u kunt gebruiken. Daarnaast biedt het boek praktische informatie met oefeningen en aanbiedingsvormen voor bijvoorbeeld verkleinwoorden, werkwoorden en klanken en letters.

Inhoud
Met Zien is Snappen geven we u een handreiking hoe u met eenvoudige middelen anderstalige kinderen meer Nederlands kunt onderwijzen. Zo wordt in het boek duidelijk uitgelegd hoe u Nederlandse taalverschijnselen kunt onderwijzen als:

  • de lidwoorden een, de en het;
  • zinnen;
  • aanwijzende voornaamwoorden;
  • samenstellingen;
  • verbuigingen en vervoegingen;
  • de verschillende er’s (plaats-er, tel-er);
  • klanken en letters.

De lessen
De lessen in Zien is Snappen kosten weinig tijd en kunnen gemakkelijk bij of naast andere (taal-) programma’s of taalmethodes gebruikt worden. Soms bestaat een les uit een visuele toelichting die u als voorbereiding op een gewone les uit de schoolmethode kunt aanbieden en die extra ondersteuning biedt; soms zijn het aparte lessen.

Grip op lessen Nederlands voor anderstalige kinderen, groep 1 t/m 4
In Zien is Snappen beschrijven we specifieke leerstof Nederlands voor groep 1 tot en met 4. Al deze leerstof is voorwaardelijk voor het onderwijs in groep 5 en hoger. Sommige onderdelen uit Zien is Snappen zijn ook goed te gebruiken voor Nederlandstalige kinderen met een taalachterstand. Doordat de onderwerpen geïsoleerd en ondersteund door illustraties aangeboden worden, helpt dit ook deze kinderen de verschijnselen beter te begrijpen en biedt het ze meer structuur. Ook voor kinderen zonder taalachterstand zijn bepaalde lessen interessant omdat ze zo al vroeg inzicht krijgen in de Nederlandse taalstructuur.